Na een jarenlange prettige samenwerking met de winkeliersvereniging hebben zij besloten de samenwerking met Grijspaardt web- en multimedia design
eenzijdig te verbreken.Met ingang van heden wordt er door de Winkeliersvereniging Leyweg geen informatie meer verstrekt over de door bij hun aangesloten winkeliers gelegen tussen de Melis Stokelaan en de Hengelolaan. Voor informatie over deze winkeliers kunt u terecht op leyweg.nl